Fysisk aktivitet, träning och hälsa

Vi arbetar i en mycket dynamisk bransch som engagerar både ideella organisationer, regeringar, företag och alla människor som vill må bra. Som leverantör av hälsa och träning är man en del av denna bransch varför det är viktigt att ta ansvar för att leverera högsta möjliga kvalité av de tjänster som man erbjuder. Vår bransch skall bidra till bättre hälsa hos varje konsument som anlitar  oss.

SwedenActive är Svenska Branschrådet för Fysisk Aktivitet, Träning och Hälsa. Organisationen grundades 23 maj 2014 och förenar representanter från olika områden såsom utbildare, produktleverantörer, anläggningar, konsumentorganisationer med flera. Organisationens syfte är att bidra till branschens utveckling via en gemensam och transparent plattform för opinionsbildning och kvalitetssäkring av information, utbildning, tjänster och produkter.

Svenska folkets motionsvanor

“Eurobarometer” är en stor EU-undersökning av européernas idrott- och motionsvanor där det visade sig att Sverige ligger på topp i flera avseenden, i jämförelse med andra europeiska länder. Samtidigt ökar många ohälsotillstånd i Sverige liksom i andra länder. Övervikt och psykisk ohälsa står ofta i fokus hos forskare, politiker och media. Båda kan påverkas positivt av fysisk aktivitet och träning under kvalificerad ledning.

Mer branschinformation

Branschen i Europa

EuropeActiveEHFA – European Health and Fitness Association grundades år 1996 som ett nätverk av fitnessförbund från bland annat Storbrittanien, Belgien, Italien, Schweiz och Tyskland.
Från året 2001 har EHFA varit registrerat under Belgiskt lag såsom en ideell intresseorganisation med dess högkvarter i Bryssel.
Det nya namnet Europe Active antogs under 2014 för att återspegla organisationens vision och för att förena många olika aktörer som är
engagerade i förbättrad hälsa genom fysisk aktivitet och träning.

Internationella organisationer

World Health Organisation (WHO) är en samordningsorgan inom FN. På WHO:s hemsida kan man hitta mycket information om olika hälsofrågor över hela världen. En grupp av så kallade icke-smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases) får en stor uppmärksamhet inom WHO. Fysisk aktivitet och träning kan förebygga samt användas i behandlingar av dessa tillstånd. Många länder och internationella organisationer försöker hitta samarbetsformer över organisationsgränser för att minska ohälsa.