Helhet och vetenskap

Ylabs värderingsgrund utgörs av en helhetssyn förankrad i en vetenskaplig grund. Vi är specialister inom livsstilsprogram på individnivå och rörelseanalys. Detta innebär att samtliga av våra utbildningar har en helhetshälsosyn där fysiska och psykiska komponenter för hälsa och välmående väger lika tungt. Vi lägger stor vikt vid att tydligt skilja mellan vad som är vetenskapligt förankrat och vad som är kommersiella försäljningsargument.

Vår pedagogiska modell bygger på en stark integrering mellan teori och praktik. Du läser teoretiska ämnen som har en relevant betydelse för det praktiska arbete du kommer att utföra efter genomgången utbildning.Den praktik som ingår ska på liknande sätt kunna förklaras med teoretiska resonemang. Att arbeta med hälsa innebär stor frihet men även ett betydande ansvar. Till Ylab School of Health and Exercise kommer du som inte nöjer dig med att memorera övningar utan vill ha en djupare förståelse för de principer som ligger till grund för träning och undervisning. I våra utbildningar strävar vi efter att ge dig de redskap och metoder du behöver för att kunna utvecklas till en självständig instruktör, tränare eller terapeut.Med förståelse kommer du att kunna utveckla dina egna program efter dina mål och din personliga profil.gym-pt-juni-2011

Våra lärare, studenter och historia

Våra lärare

Det unika med våra lärare är att de har kunskap och kompetens för att kunna belysa sina ämnen teoretiskt såväl som praktiskt samt fysiologiskt  såväl som fysiologiskt. Som student får du därför möjlighet att ställa frågor i spannet rehabilitering till elitidrott liksom mellan välmående och psykiska sjukdomar.

Anatoli Grigorenko, PhD Biomekanik

Yvonne Lin, BSc Psykologi

Jean Francois Engelbert, idrottsfysiolog och leg sjukgymnast

Hans Landeström, leg psykolog

Håkan Rundqvist, idrottsfysiolog

Kåre Engström, leg dietist

Sara Ljungdahl, läkare

Roberto Riva, PhD klinisk psykologi

Andreas Katainen, BSc Nutrition

Susanne Vik, Socionom
Bod-Pod-mätning-AG-EL

Utbildningshistoria

Ylabs utbildningsverksamhet sträcker sig lång tillbaka. Hundratals utbildningar har genomförts sedan dess i ett femtontal länder. Från korta fristående kurser till högre utbildningar och i bilderna som följer finns lite av vår skolas långa historia.

Våra studenter