Pilates 1 (modul 2)

Posted by | May 07, 2019 | | No Comments

Modul 2 Små redskap Den här modulen är öppen för dig som gått pilates matta modul 1 i augusti, tidigare på Ylab eller har annan pilatesutbildning i matta. Boll, ring, rulle, disk, powerboll är några av de redskap vi går igenom. Här får du verkligen möjlighet att skapa en djupare förståelse för vilka färdigheter som utmanas i olika övningar.

33928_451438677704_4884661_n