Lic Personlig Tränare; behörighet AB Stockholm

Posted by | February 09, 2017 | | No Comments

licenskort_ny_two_horiz

Den här kursen är uppdelad på två tillfällen. 12-25 augusti + 16-20 oktober 2019 och hålls i Stockholm   Vid avklarad examen från dessa två veckor och efterföljande cardiovecka, erhålls licens med behörighet A och B (blått kort) enligt svenska nationella kompetenskrav för Personliga Tränare. Utbildningen följer nationella riktlinjer och utbildningskrav fastställda av Swedish Institute of Standardization (SIS.se).

Avklarad examen innebär även att det finns möjlighet att växla över till Högre utbildning termin 1 för att ta resterande kurser (kost/nutrition och socialpsykologi) vid  betalning av mellanskillnad.