Lic. Yogalärare

Anmäl dig här

"Det kändes välkommet med en förenklad yoga för alla som bara vill må bra. Mycket intressant med kopplingen mellan österländsk filosofi och hur vi tänker. Andningsfysiologi och mekanik (som jag tyckte lät trist) var mycket spännande. Blir fler kurser - var så säker. "

− utbildningsdeltagarev

"Mycket praktiska övningar som jag lärt mig mycket på. Gruppen var kanon och alla hann få bra feed back. Upplägget med morgonträning var jättebra! "

− HP

"Det var mycket lugn och behaglig atmosfär. Var skönt med en liten grupp vilket skapade ett öppet klimat och man fick mycket stöd och feed back. "

− Camilla

Lic. Yogalärare

Ylabs yogalärarutbildning karakteriseras av helhet, balans och reflektion. Hela människan beaktas. Fysisk hälsa och psykiskt välmående väger lika tungt. Balans och jämvikt mellan teori och praktik samt mellan österländsk respektive västerländsk filosofi, är inte en slump utan ett medvetet filosofiskt val. Argumentation, rätt och fel ställs mot perspektivet “tomhet och tingens varande” för reflektion och ett ödmjukt accepterande av oliktänkande. Modifiering av andning, medvetande och kroppsrörelse är vår väg till att låta alla kunna utöva yoga. 
Att Yoga är mer än bara en fysisk träningsform är känt för de flesta. Vi vet att det snarare är frågan om en livsstil och ett livslångt lärande men hur går det ihop med dagens västerländska samhälle? Ett samhälle som har kapital, karriär, effektivitet och resultat högt upp på agendan.
06c635c5297f4b9b_yoga-class.jpg.xxxlarge

Utbildningsinnehåll

Ylab startade utbildning inom den österländska läran redan under sjuttiotalet.  Den licensgrundande utbildningen baseras på hatayoga/vinyasa och ashtanga men har modifierats för att vara tillgänglig för alla och försvarbar i ett hälsoperspektiv. Ylabs grundbultar “helhet och vetenskap” präglar naturligtvis utbildningen. Vår vetenskapliga förankring innebär för dig att det tydliggörs vad som är vetenskapligt förankrat respektive vad som sägs enligt tradition eller i kommersiella argument .

Vårt helhetsperspektiv innebär att vi välkomnar ett såväl österländskt som västerländskt synsätt och att vi avstår från att välja det ena framför det andra. När du exempelvis lär dig om andning läser du västerländsk respirationsfysiologi och andningsmekanik för att förstå vad som händer kemiskt och mekansikt vid olika andningstekniker. Detta kopplar vi sedan till den yogiska läran om vad, hur och varför man använder olika tekniker. Helhetsperspektivet visar sig även i att du lär dig fysiska övningar men aldrig utan andning och medvetande. Fysiska övningar, andning och medvetande utgör de tre komponenter som är basen för yoga och förutsättningen för att uppnå vad som kallas flöde.
YogaTeacherTraining-798x532Ylab inledde sin utbildningsverksamhet med Poweryoga – ett begrepp som myntades av Beryl Bender Birch.  Beryl, med sin bakgrund från Astanga och Iyengar yoga, skapade en modifierad form av yoga, då hon ansåg att det behövdes en förenklad variant av yoga där olika svåra övningar kunde göras om till mindre belastande modifikationer. Ylab delade hennes uppfattning och inledde därför ett samarbete med henne och hennes poweryoga organisation. Ylab har därefter sett nödvändigheten att modifiera även inom andning och medvetande eftersom även dessa tekniker har olika belastningsgrader. Treenigheten andning, medvetande och kroppskontroll är starkt uttalad i utbildningen och symboliseras av figuren Y .

Vi hoppas att du som en av Ylabs företrädare ska präglas av ödmjukhet och öppenhet inför andra skolor och lärare och lämna det upp till var och en att finna den väg och inriktning som passar. Hela utbildningen omfattar 180 lektioner uppdelat på tre steg.

Y-yogautbildning

 Steg 1

Fokus Kroppskontroll: Det centrala i steg 1 är Rörelselära med fokus på hur de olika Asanas ska utföras på ett hälsobefrämjande sätt. Självfallet utgör yogans historik en viktig del men även den västerländska träningslärans grund gås igenom med styrka, rörlighet och balans i fokus. Stor vikt läggs på träning med korrigering av din teknik medan ledarskap och programsammansättning lägger grunden för din förmåga att undervisa på nybörjarnivå.

 Steg 2

Fokus Andning: Lägger tyngdpunkten på yogans filosofi och andning. Du lär dig skilja mellan den österländska och västerländska filosofin med fördjupning inom den yogiska läran. Du lär dig förstå varför vissa andningstekniker kan utlösa fysiologiska obalanser och specifika känslor och beteenden likväl som konkret inlärning av yogans grundläggande andningstekniker. Du fortsätter med inträning av nya Asanas och lär dig att undervisa på medelnivå.

 Steg 3 

Fokus Medvetande: Under detta steg görs en fördjupning inom neurofysiologi med koppling till den österländska läran om medvetandeträning. Vad menas med Body & Mind respektive Kropp & Själ för att ge ett exempel. Vad skiljer Sinne och Själ åt? Vad är skillnaden mellan en tung respektive svår övning rent fysiologiskt? Det här är kursen när fysiska övningar, andning och medvetande binds samman och din analytiska förmåga utmanas. Självfallet ingår en rad nya övningar i kursen och förberedande information för licensiering.

Varför välja Ylabs Y-yogautbildning

Lång tradition
Ödmjukt förhållningssätt
Unikt bryggande mellan österländsk erfarenhet och västerländsk forskning
Svarar på frågan varför
Respekterar medhavd kunskap och erfarenhet
Vid antagning till Ylabs högre utbildning med högskolepoäng är denna utbildning meriterande

 

Datum för olika steg

YogaTeacherTraining-798x532

Datum för olika steg

 Steg 1

3oktober 2014 + 7-9 november 2014

 Steg 2

2-7 februari 2015

 Steg 3 

1-5 april 2015

 

Starttid

3 oktober 2014

Ansök senast

19 september 2014

Kurslängd

180 lektionstimmar
(60 á 45 min)/ utb.steg

Kursplats

Ylab, Stockholm

Kurskostnad

23500 kr hel utb (inkl.moms)

9900 kr per steg (inkl.moms)

Vad ingår i priset

Anmälningsavgift
kurslitteratur

Behörighetskrav

Intresse,
vilja och
nyfikenhet
Anmäl dig här

Vill du att vi
berättar mer?

Skriv gärna ditt namn,
e-postadress och
telefonnummer där
vi kan nå dig.