Lic. Pilatestränare

Anmäl dig här

"Suveränt bra!! Kompetenta och pedagogiska instruktörer, praktisk och teoretisk tillämpning, praktisk färdighet."

− Dansare/sjukgymnast

"Teori och praktik varvat var nödvändigt. Mycket nöjd med kursen som helhet. Tack till alla!"

FD elitskidåkare/sjukgymnast

"Jättebra. Jag är så nöjd. Kan direkt plocka in både teorier och de enklaste övningarna för mina patienter. Dagens vetenskap kopplas samman med pilatestänk. Mycket värdefullt med förklaringar i biomekanik. Väcker nyfikenhet att lära sig mer biomekanik med så kunniga lärare."

− Susanne sjukgymnast

Lic. Pilatestränare

Ylab var först ut med pilatesutbildning i Sverige och är landets ledande utbildningsorganisation när det gäller Pilatesutbildning för akademiker. Hundratals har genomgått utbildningen som karakteriseras av helhet och vetenskap. Andning, medvetande och kroppsrörelse integreras på ett smakfullt sätt och vi lämnar det till var och en att avgöra huruvida man önskar följa danspräglad, rehabiliteringsinriktad eller helhetsinriktad pilatesträning.  

4_slider

Ylabs ståndpunkt är att man bör ha en given kompetens för att undervisa Pilates snarare än ha avverkat ett visst antal timmar. Det är kompetensen som ger trygghet åt kunden och inte vem eller hur många timmar man spenderat på en utbildning. Målet med utbildningen är att kunna leda grupper och undervisa individuellt i hälsofrämjande syfte. Med helhet och vetenskap som ledstjärna skiljer vi fakta från kommersiella argument om metodens förträfflighet. Vi arbetar igenom principer metodiskt och sakligt och presenterar olika pilatesskolors ideologi och ståndpunkt.

Ylab var först ut med pilatesutbildningar i Sverige och präglats av en lång och gedigen kunskap från österländsk träning. Med det sagt lägger vi större tonvikt på andning och medvetande i jämförelse med vissa andra skolor. Ylabs forskningsgrupps första säte var i Ryssland där vi tog till oss deras tradition av noggrannhet gällande teknik och utförande.  Men inte minst är vi specialiserade på biomekanik och motorisk kontroll oavsett det gäller rehabilitering eller elit.

Josef Pilates så kallade mattövningar och grundprinciper om den starka och rörliga ryggens betydelse för hälsan, utgör det första steget i utbildningen. Därefter följer pilatesträning med mindre utrustning såsom bollar, diskar och rullar vilket innebär en ytterligare utmaning. Till sist arbetar man med större redskap såsom Reformer, Cadilac och diverse stolar.

Utbildningsinnehåll

Flera steg

Utbildningens sammanlagda 180 lektioner omfattar ungefär fyra veckors utbildning uppdelad på olika moduler. För varje steg ökar kraven förståelse och egen färdighet. Det förutsätts att du tränar mellan varje kurstillfälle. För dig som redan har en pilatesutbildning går det bra att ansluta till senare moduler under förutsättning att du gått en likvärdig utbildning och innehar den kompetens som krävs. Som akademiker har du en viss fördel i din förmåga till kritiskt granskande och analyserande vilket vi välkomnar. Utbildningen håller en akademisk nivå.

Modulöversikt

Modul 1 Matta för nybörjare

Modul 2 Matta fortsättning och små redskap

Modul 3 Pilates MVe stol för grupp och combostol för individuell träning

Modul 4 Reformer nybörjare

Modul 5 Reformer påbyggnad

Modul 6 Cadilac

Teori

Den teori som kompletterar praktiken innefattar historik, filosofi, andningsmekanik, respirationsfysiologi, träningslära, anatomisk och biomekanisk rörelseanalys, styrka och motorisk kontroll, avspänning och rörlighetslära.

Pilates för akademiker

Utbildningar som utlysts specifikt för fysioterapeuter eller motsvarande har samma moduler som standardutbildningen. Vi anser det som överflödigt att exempelvis fysioterapeuter läser anatomi eller idrottslärare träningslära på en pilatesutbildning. Vi förutsätter grundläggande kunskaper i humanbiologi och om man glömt är ett tips att friska upp minnet genom att läsa igenom sin gamla studielitteratur. Pilates för yrkesverksamma utgår från att alla har en högskoleutbildning och kan föra ett vetenskapligt resonemang.

 

Datum för olika moduler

Intensivkurs (modul 1 och modul 2) 13-18 augusti 2017

Kurstid

21-23 april + 5-7 maj 2017

13-18 aug (modul 1 och 2)

Ansök senast

2 veckor innan kursstart

Kurskostnad

9 900 kr (inkl. moms)

kurslitteratur ingår

Finansiering

Finansiering kan
erhållas via
Human Finans.

Kurslängd

ca 60 lektionstimmar

Behörighetskrav

Teoretisk utbildning
eller praktisk träningserfarenhet från dans, motion eller idrott

ANMÄL DIG HÄR

Vill du att vi
berättar mer?

Skriv gärna ditt namn,
e-postadress och
telefonnummer där
vi kan nå dig.