Högre tränar och coachprogram

Anmäl dig här

 

"Efter ett år med både kost, fysiologi, psykologi och träning vill jag bara ha mer. Nu börjar jag min egen lilla verksamhet. Toppen att kunna plugga och jobba samtidigt! "

− Från feg till fit (och snart förmögen)

Högre tränar- och coachprogram

DSC06212
Treårig högre utbildning till Wellcare-coach
Det här är en distansutbildning för den ambitiöse som bestämt sig för att byta karriär eller förkovra sig i den hälsofrämjande värld som förebygger ohälsa genom sund livsstil.

Om utbildningen

Sveriges i särklass mest meriterande och marknadsanpassade utbildning. Om du funderat på sjukgymnast, idrottslärare, hälsopedagog, folkhälsovetare, tränarutbildning men känt att du vill arbeta bredare är den här utbildningen något för dig. Om du inte kan bestämma dig om du föredrar att arbeta som kostrådgivare eller med beteendeförändringar, så ger den här utbildningen dig både och. Om du har erfarenhet från elitidrott men önskar att arbeta både med elit och vanliga motionärer som vill må bättre – ja då är det här definitivt utbildningen för dig!  Utbildningen ger dig en teori på en akademisk nivå och gedigen praktisk och marknadsanpassad kompetens för att arbeta med livsstilsförändringar inom kost, träning och beteendeterapi.

 Första året

Under år 1 är siktet inställt på olika former av fysisk träning oavsett det gäller styrka, rörlighet, balans, koordination eller uthållighet som ska förbättras. Det ingår testledarutbildning för fysiska hälsorelaterade tester, marknadsanpassade till dagens folkhälsobehov snarare än idrottsprestation och sjukgymnastik. Psykologiblocket omfattar socialpsykologi och Motivationspsykologi, båda nödvändiga för dig som vill arbeta nära människan och förstå dennes behov och drivkrafter.
Det humanbiologiska blocket täcker anatomi och relevant fysiologi för de träningsformer som tas upp samt tillämpad biomekanik. Rörelselära och förståelse för hur övningar analyseras och anpassas är Ylabs absoluta spetskompetens. Självfallet ingår även medicinsk vetenskap med inriktning mot vanliga hälsoproblem, beroende och träningsrelaterade skador. Sist men inte minst får du en rejäl portion med kostlära. Myter avlivas och fakta studeras för att du ska kunna ge råd utifrån ett helhetsperspektiv med vetenskaplig förankring. Under den praktiska delen för konditionsträning ingår pulsbaserad träning, hjärt- och lungräddning samt inte minst kampsportsbaserad personlig träning.

 Andra året

Wellness Coach är det begrepp som sammanfattar det andra årets yrkeskompetens. Här görs en rejäl satsning på kostrådgivning och viktprogram där du förväntas kunna skilja mellan kostråd för olika mål, målgrupper och behov. Du ska kunna analysera din kund och integrera årets inhämtade kunskaper från kognitiv psykologi. I tillägg till fokus på kost för vikt täcker året även ytterligare ett område nämligen stresshantering. Även här diskuteras kost men framförallt innehåller fysiologiblocket läran om det autonoma nervsystemet och kroppens hormonsystem. Detta, tillsammans med blocket för biologisk psykologi,  sammanbinder stresshanteringens alla hörnstenar. Sist men inte minst, träningen. Som alltid integreras teori och praktik och under året lär du dig ett flertal olika träningsmetoder inom mental träning och kropp och själträning såsom tai chi, qigong, yoga och pilates. Den huvudsakliga träningsformen är pilates så en rad funktionella maskiner och redskap blir något du lär dig hantera.

 Tredje året

Wellcare Coach metodik, inklusive testledarutbildning för helhetsscreening, står i centrum. Under året lär du dig mäta, observera, utvärdera och utforma riktade åtgärdsprogram med krav på mätbara resultat. Året präglas av en inriktning mot olika populationer såsom gravida, elitidrottare, äldre, barn och ungdom. Det här är året för kompletteringsträning för eliten och postrehabilitering för de som är enligt Ylabs beskrivning “för sjuka för friskvården men för friska för sjukvården”. Du läser kostlära för dessa olika grupper och lär dig en rad olika övningar för desamma. Fysiologin är specifik och inriktad mot de olika målgrupperna och psykologin likaså. Utvecklingspsykologi, forskningsmetodik och vetenskapsteori är andra teoretiska ämnen som ingår under detta sista år. Det unika med hela utbildningen är att du inte behöver knyta ihop säcken själv utan är redo fullt ut. Ej heller behöver du känna dig bortkopplad från verkligheten utan marknadsanpassningen är omfattande och i tiden. Med en god portion organisationskunskap i bagaget är du redo att arbeta med integrerade multidisciplinära program på heltid.

2-coacher1

Distansutbildning

Utbildningen sker på distans med ett möte i månaden torsdag till söndag, undantaget år 1 som inleds med två veckor i sträck. Du kan därför arbeta parallellt med utbildningen.

 Teori

Du har din egen online sida med on line support där lärarna lägger upp dina inläsningsdirektiv och inläsningsfrågor.

 Praktik

All egen träning och undervisning loggbokförs på din on linesida. Du börjar undervisa under termin 1 och fortsätter att utöka dina undervisningstimmar och målgrupper under hela utbildningens gång.

Urval och kurstider

Urval sker enligt tre kriterier; betyg, träningserfarenhet och erfarenhet av att arbeta med människor. Med andra ord är det inte bara betyg som är avgörande utan din erfarenhet och lämplighet för yrket. Även din motivation till att vilja gå utbildningen avgör. Ylab tar in ett mycket begränsat antal studenter för att försäkra oss om att alla får jobb och fullföljer utbildningen. De praktiska mötena är inte obligatoriska såvida det inte anges. Direktiv ges löpande via Ylabs egen webbaserade IT plattform.

Höstterminen 2018 Praktiska sammankomster

del 1 6 augusti – 19 augusti Introduktion humanbiologi och styrka 

del 2 26-28 oktober Kost & Nutrition & fördjupning styrketräning

del 3 23-25 november Socialpsykologi & ledarskap 

del 4  9 december Tentamen

 

 

Kursplan och kommande kurser

 

KURSPLAN

Termin 1

Fysisk aktivitet och hälsobefrämjande personlig träning 1
Physical Activity and Health Related Personal Training 1

Mål
Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om och förståelse för humanbiologiska och socialpsykologiska grunder för hälsobefrämjande träning.

 

Delmål 
Delkurs 1. Humanbiologiska grunder för hälsa och prestation

(Biological basis of health and performance )

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
• beskriva rörelseapparatens och nervsystemets uppbyggnad och funktion
• diskutera människans förmåga till rörelse och motorisk kontroll i relation till styrketräning
• redogöra för de grundläggande teorierna inom rörelselära

Delkurs 2. Kost- och näringslära för hälsa och prestation
(Nutrition for health and performance)

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna
• visa insikt i de viktigaste näringsämnenas egenskaper och funktion
• redogöra för de allmänna rekommendationerna för balanserad kost samt vikt-minskningsmetoder
• diskutera förhållandet mellan fysisk aktivitet och näringsbehov
• analysera sambandet mellan fysisk aktivitet, reglering av ämnesomsättning och pa-tologiska tillstånd såsom övervikt, ätstörningar, tvångsmässig träning

Delkurs 3. Socialpsykologiska grunder för hälsobefrämjande träning
(Socio-pshychological basis of health related training)

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna
• redogöra för centrala socialpsykologiska teorier
• redogöra för människans sätt att känna, tänka, reagera och handla i ett socialt sammanhang

Delkurs 4. Praktisk färdighet och förståelse för styrketräning
(Practical skill in helath related strength training)

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna

• redogöra för centrala styrketräningsmetoder

• redogöra för hälsorelaterad respektive prestationsinriktad styrketräning

• behärska olika former av styrketräningsredskap och maskiner

• demonstrera god teknisk färdighet i styrkeövningar
• kunna undervisa och assistera på ett säkert och målinriktat sätt

 

Delkursbeskrivning 

Delkurs 1. Humanbiologiska grunder för hälsa och prestation

(Biological basis of health and performance)
I delkursen behandlas studier av människans rörelseapparat med betoning på nerv- och muskelsystem samt cirkulationssystemet. I delkursen behandlas grundläggande vävnadslära, nerv- och muskelsystemets uppbyggnad och funktion samt grundläggande biomekaniska principer. I delkursen diskuteras kinematik och kinetik i relation till styrketräning samt fysiologiska principer för energivande processer vid uthållighetsträning.

Delkurs 2. Kost- och näringslära för hälsa och prestation
(Nutrition for health and performance)
I delkursen behandlas studier av människans kost- och näringsbehov vid fysiskt arbete respektive vila. I delkursen behandlas de viktigaste näringsämnenas egenskaper och funktion, de allmänna rekommendationerna för kostintag, proteinbehov vid träning, träningens effekt på skelettet samt ätstörningar och träningsberoende.

Delkurs 3. Socialpsykologiska grunder för hälsobefrämjande träning och beteendeförändring
(Socio-psychological basis of health related training)
I delkursen behandlas studier av socialpsykologins bakgrund, centrala socialpsykologiska teorier och användningsområden i anknytning till fysisk aktivitet och träning. Betoningen görs på förståelse för människors olika sätt att känna, tänka, handla och reagera i sociala sammanhang samt självkonceptets påverkan på attityder och beteenden

Delkurs 4.  Praktisk färdighet och förståelse för styrketräning och konditonsträning
(Practical skill in health related training)
I delkursen ingår praktik och träning med kroppens som belastning, med partner, med mindre utrustning, mad stationära redskap, funktionella maskiner och fria vikter. Inom konditionsdelen ingår träning med cardiomaskiner samt kampsportsbaserad PT.

 

Examinationsformer
Examination sker genom skriftliga tentamina i delkurs 1-3. Delkurs 4 består av praktisk examination.  Betyg rapporteras som fyra moment.

Arbetsformer
Huvudsakliga arbetsformer är seminarier, föreläsningar, litteraturstudier, praktik och träning .

Betyg
Som betygsskala används U-VG

Förkunskapskrav
Inga

Övrigt
Denna utbildning är en distansutbildning med tillgång till on line undervisning och praktiska möten

 

kursinfo (pdf)

 

Omfång Termin 1

1 augusti – 10 december 2018

Del 1  start 6 augusti 2018

Ansök senast

20 juli 2018

Finansiering

Finansiering kan
erhållas via
Human Finans
Inte CSN berättigad

Kurskostnad

49 000 kr. per termin
(exkl. moms)
Du kan välja att gå
1,2 eller 3 år.
Tre år har företräde.

Behörighetskrav

Allmän behörighet eller
Praktisk erfarenhet
ANMÄL DIG HÄR

Vill du att vi
berättar mer?

Skriv gärna ditt namn,
e-postadress och
telefonnummer där
vi kan nå dig.