Licens och certifiering

Vår skola och våra lärare har erfarenhet både inom akademia och inom praktisk undervisning. Vi värderar tillämpning av teoretiska kunskaper lika mycket som förmågan att teoretiskt analysera praktiska situationer. Varje licens delas ut vid godkänd teoretisk och praktisk examination. Licensen gäller i tre år och kan förnyas genom deltagande i kurser, workshops eller särskilda valideringsprov enligt Svenska riktlinjer .

licenskort_ny_two_horiz

En licens är personlig och ett bevis på att man har bekräftat sin kompetens genom att klara av teoretisk och praktisk examination. Det blåa kortet delas ut till studenter som väljer att studera via fristående kurser. Det svarta kortet avser högre utbildningsprogram där även licensnumret avslutas med “pro”.

Bekräftelse av yrkeskompetens är nödvändigt enligt Europeiska föreskrifter beträffande livslångt lärande. Man kan bekräfta sin kompetens och därmed förlänga giltighetstid av sin licens genom att delta i påbyggnadsutbildningar och workshops. Håll utkik på vår kalender på nya seminarier, workshop och kurser.

Mer om standarder och kvalitetsäkring

sis_horiz_gray

Standard

En minimistandard för en kompetens betyder beskrivning av nödvändiga kunskaper, färdigheter och etiskt uppförande hos en yrkesutövare. En standard är helt oberoende av personliga preferenser eller trender. En standard är ett dokument med beskrivning på vad till exempel en personlig tränare måste veta och förstå samt på vilket sätt är det acceptabelt att uppföra sig.

Ylab är stolta att har tagit initiativet till Svenska nationella riktlinjer för Personliga Tränare och Testledare. Arbetet genomfördes vid SIS – Swedish Standards Institute i en grupp av representanter från branschen. Slutdokumentet finns publicerat på SIS hemsida.

Transparent kvalitetssäkring

Skolor kan ackrediteras av en oberoende tredjepart för att kvalitetssäkra sina utbildningar. Detta är en frivillig process som en skola kan bekräfta att utbildningen motsvarar de standarder och riktlinjer som finns. Av den anledningen har det i Sverige bildats en organisation för kvalitetssäkring av skolor och utbildare. SwedenActive – Branschrådet för Fysisk Aktivitet, Träning och Hälsa. är en paraplyorganisation vars en roll utöver kvalitetssäkring är att stödja branschens utveckling.