Ylab allmänna villkor

1. Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i ansökan på hemsidan och betala in anmälningsavgiften till bankgiro 5967-6858 alternativt via vår webbshop. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas ej.

2. Avbokning

Avbokning skall alltid ske skriftligt till education@ylab.com. Muntlig avbokning gäller ej. Vid avbokning 6-4 veckor före kursstart föreligger betalningsskyldighet  uppgående till 50% av kursavgiften Vid avbokning senare än fyra veckor före kursstart föreligger full betalningsskyldighet. Vid uppvisande av läkarintyg som styrker oförmåga att delta i aktuell kurs, äger deltagare rätt att delta vid ett senare tillfälle inom en tvåårsperiod. Ylab har rätt att ställa in utbildningen varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas.

3. Studiematerial

Du kan inte lämna tillbaka ett förseglat läromedel om förseglingen brutits.

4. Kundregister

I och med att du godkänner köpevillkoren, vilket måste ske för att anmälan ska kunna göras, samtycker du till att registreras med personuppgifter i Ylabs kundregister. Registret är till för att kallelser och fakturering till deltagarna ska kunna ske effektivt. Registret förs även för allmän information om pågående och kommande kurser samt andra evenemang. Om du vill avböja information, meddelar du Ylab skriftligen.