DNP – ett livsfarligt bantningspreparat

Posted by | July 02, 2014 | Nyheter, Post Formats | No Comments

Så var det dags igen för ett nytt dödsfall. Den här gången en 44-årig kvinna som just genomgått en gastric bypass operation som även intagit DNP. DNP (dinitrofenol) säljs som ett effektivt bantningsmedel över nätet och då medlet ännu inte klassats som narkotika, kosttillskott med mera kan ingen återförsäljare lagföras. Medlet intas under drygt en vecka av vissa som tränar på gym i syfte att deffa snabbt. Tidiga tecken är svettningar utan ansträngning, hudrodnad, huvudvärk och andfåddhet. Livshotande symtom är muskelstelhet, metabol acidos, andningssvårigheter och medvetslöshet.
Det finns en viktig orsak till att man vågar ta dessa preparat. Ångest baserat på ett stört förhållande till mat, kropp och träning. Men inte minst är det okunskap för det man lärt sig sträcker sig ofta inte längre än till vilken muskel som gör vad och hur man ska äta energifattigt. Hur njursystemet, metabolismen, hjärta och cirkulation med flera livsupprätthållande system fungerar brukar få bry sig om. Det gäller ju att vara stor eller liten med minsta möjliga underhudsfett. Att man inte är fertil, har låg självkänsla och isolerar sig socialt i och med sitt udda beteende verkar inte få någon klocka att ringa. Här finns det jobb att göra för personliga tränare som arbetar med hälsa som ledord.
Den unge mannen på bilden dog av DNP – det gjorde även en ung 23-årig brittisk kvinna. Unga människor som räds att dö i fetma dör istället av bantning. Hur hamnade vi här?